tactVIRTUELE TRAINING

Een kennismaking met het SIM programma!

In het S.I.M. trainingsprogramma word je creatief uitgedaagd. Er wordt gebruik gemaakt van diverse elementen uit diverse dansstijlen zoals Laban, maar ook oefentherapeutische vormen worden op maat aan uw klanten aangeboden.

De S.I.M. training bestaat uit 2 thema’s:

 • Creatief en dynamisch bewegen als sociaal psychologisch hulpmiddel om emoties te uiten en controleren.
 • Creatief en dynamisch bewegen inzetten als motorisch hulpmiddel bij het verbeteren in lichamelijke mobiliteit en stabiliteit.

 

Voor wie is de training bedoeld?

Deze training is ontwikkeld voor zorgprofessionals (bewegingscoaches, activiteitenbegeleiders, verzorgers, lichamelijke opvoedingskundige en fysiotherapeuten) die zich inzetten voor mensen met dementie.

Accreditatie:

Kwaliteitsregister verpleegkundigen en verzorgers
SRVB Register voor therapie
ADAP

Locatie:

De lessen worden verzorgd als hybride onderwijs. Dit houdt in dat ze online of fysiek plaats kunnen vinden. De terugkomende dag zal plaatsvinden in het Operagebouw te Amsterdam.

Les data:

Meer info binnenkort

Contact:

communitymanager@switch2move.com

   

  Kosten: €275 inclusief BTW

   

   

   

  Social Implicit Movement (SIM): Het sociaal impliciet beweegprogramma, ontwikkeld door Andrew Greenwood en Frank Antonissen, stelt mensen in staat creatief en voornamelijk betekenisvol te bewegen door interactie te zoeken met zichzelf en de omgeving.

  Het primaire doel is expressie te geven aan emoties en deze kenbaar te maken aan de buitenwereld. Eveneens werk je aan het verbeteren van de algehele belastbaarheid en stabiliteit van lichaam en geest.

  Je werkt:
  Sociaal > Middels interacties, het verbeteren van het persoonlijk emotionele veld. Door samen te bewegen en samen te zijn, creëer je nieuwe communicatiemiddelen. Je leert opnieuw verbinding te maken met jezelf en anderen.

  Je werkt:
  Impliciet > De sessie leider en de deelnemers kennen de Thema’s. De rol van de sessie leider is aanmoedigen, waarop de deelnemers reageren op hun eigen manieren/vorm van bewegen. Groot, klein, snel, langzaam, dynamisch of statisch bewegen. Alles is goed! Impliciete acties geven een betekenisvolle respons voor een individu en geven de mogelijkheid tot zelfevaluatie en zelfexpressie.

  Bewegen > Het SIM-programma gaat uit van een totale ervaring waarbij het bewegen centraal staat. Je leert nieuwe vaardigheden kennen door anders gebruik te maken van de ruimte dat een nieuwe manier van bewegen mogelijk maakt. Van hieruit krijgen mensen andere inzichten over het bewegen. Hierdoor zullen de dagelijkse activiteiten positief veranderen en de afhankelijkheid van anderen verminderen.